Picasa

Chính sách chương trình

Chính sách nội dung của chúng tôi giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì trải nghiệm Google cho bạn, những người dùng. Hãy tôn trọng những nguyên tắc này. Chúng tôi có thể liên tục thay đổi chính sách nội dung, vì thế hãy kiểm tra lại ở đây.

Nội dung khiêu dâm và tục tĩu:

Nội dung gây căm thù: Người dùng không được xuất bản tài liệu kích động sự căm thù với các nhóm người vì lý do chủng tộc hay nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, khuyết tật, giới tính, tuổi tác, tình trạng cựu chiến binh và khuynh hướng tình dục/giới tính.

Nội dung bạo lực: Người dùng không được xuất bản nội dung đe dọa bạo lực trực tiếp với bất kỳ người nào hay nhóm người nào.

Bản quyền: Chính sách của chúng tôi là phản hồi nhằm làm sáng tỏ các cáo buộc về vi phạm bản quyền. Bạn có thể đọc thêm thông tin về thủ tục bản quyền của chúng tôi.

Thông tin cá nhân và bí mật: Chúng tôi không cho phép xuất bản các thông tin cá nhân và thông tin bí mật trái phép như thẻ tín dụng, Số an sinh xã hội, số bằng lái xe và các số giấy phép khác.

Mạo danh: Chúng tôi không cho phép mạo danh người khác qua các dịch vụ của chúng tôi nhằm gây hiểu lầm hay lừa gạt những người khác.

Sử dụng dịch vụ trái phép: Không được sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho mục đích trái phép hay khuyến khích các hành động nguy hiểm và bất hợp pháp. Tài khoản của bạn có thể bị chấm dứt và bạn có thể sẽ bị báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền thích hợp.

Spam, mã độc hại và vi rút: Chúng tôi không cho phép gửi spam hay truyền phầm mềm độc hại và vi rút.

Hoạt động sử dụng Album Web Picasa Web cũng phải tuân theo Chính sách về hành vi và nội dung của người dùng Google+.

© Google · Bảo mật · Điều khoản · Chính sách chương trình · Trung tâm trợ giúp · Hướng dẫn bắt đầu