Tiếp tục từ Picasa
Chúng tôi đã quyết định ngừng Picasa để tập trung vào một dịch vụ ảnh duy nhất trong Google Photos - một ứng dụng ảnh mới thông minh hơn, hoạt động liền mạch trên thiết bị di động và web.
Tôi có thể tìm ảnh của mình ở đâu?

Nếu bạn có ảnh hoặc video trong Album Web Picasa, cách dễ nhất để có thể tiếp tục truy cập, sửa đổi và chia sẻ hầu hết nội dung đó là đăng nhập vào Google Photos. Ảnh và video của bạn sẽ có sẵn ở đó.

Truy cập Google Photos
Thẻ, chú thích và nhận xét của tôi thì sao?

Bạn có thể truy cập vào dữ liệu Album Web Picasa của mình, bao gồm thẻ, chú thích và nhận xét, tại Lưu trữ album.

Tìm hiểu thêm