Picasa

Programmabeleid

Ons inhoudsbeleid speelt een belangrijke rol in het behouden van een prettige Google-ervaring voor u, de gebruikers. Respecteer deze richtlijnen. Van tijd tot tijd kunnen we ons inhoudsbeleid wijzigen, dus kom regelmatig terug om dit te controleren.

Pornografie en obsceniteit:

Haatzaaiende inhoud: gebruikers mogen geen materiaal publiceren waarin haat op grond van ras of etnische afkomst, geloof, handicap, geslacht, leeftijd, veteranenstatus en seksuele geaardheid/genderidentiteit wordt gepromoot.

Gewelddadige inhoud: gebruikers mogen geen directe gewelddadige bedreigingen aan het adres van personen of groepen personen publiceren.

Copyright: het is ons beleid om te reageren op alle duidelijke kennisgevingen van vermeende copyrightschendingen. U vindt hier meer informatie over onze copyrightprocedures.

Persoonlijke en vertrouwelijke informatie: we staan het ongeautoriseerde publiceren van persoonlijke en vertrouwelijke informatie over personen, zoals creditcardnummers, burgerserviceinummers en nummers van rijbewijzen en andere licenties, niet toe.

Zich voordoen als iemand anders: we staan niet toe dat mensen zich via onze services voordoen als iemand anders op een manier die andere gebruikers misleidt of verwart of als zodanig is bedoeld.

Onwettig gebruik van services: onze producten en services mogen niet worden gebruikt voor onwettige doeleinden of om gevaarlijke en illegale activiteiten te promoten. Uw account kan worden beëindigd en u kunt worden aangegeven bij de betreffende instanties.

Spam, schadelijke codes en virussen: we staan het verzenden van spam, malware en virussen niet toe.

Het gebruik van Picasa Webalbums is ook onderhevig aan het Beleid inzake gebruikersinhoud en -gedrag van Google+.

© Google · Privacy · Voorwaarden · Programmabeleid · Helpcentrum · Handleiding 'Aan de slag'