Picasa

دانلود Picasa Windows XP/Vista/7 با تشکر از شما برای دانلود

دانلود Picasa Intel Mac OS X 10.5+ با تشکر از شما برای دانلود

دریافت Google+‎ Android 2.1+ / iOS 4+

عکس‌‌هایتان را مرتب کنید، ویرایش نمایید، و به اشتراک بگذارید Picasa 3.9 – حالا با امکانات نشان‌گذاری و اشتراک‌ در Google+‎

در حال حاضر Picasa برای سیستم عامل شما موجود نمی‌باشد

عکس‌هایتان را در Google+‎ آپلود کنید و به اشتراک بگذارید

دوستانتان را در Google+‎ نشان‌گذاری کنید و عکس‌هایشان را به اشتراک بگذارید

عکس‌هایتان را با ۲۴ جلوهٔ جدید تغییر دهید

© Google · حریم خصوصی · شرایط · خط مشی برنامه · مرکز راهنما · راهنمای شروع به کار